Anti-frictie coatings

Antifrictie-Coatings zijn lak-achtige producten. Naast vetten en oliën, vormen AF-Coatings een smeerfilm die de oppervlakteruwheid bedekt en zo een bescherming vormt tegen wrijving tussen oppervlakken. Zelfs bij extreme belastingen.

How can we help you?

Do you have questions about our products or certain applications? We are here to help you find the right chemistry for your application. Please contact us by webform or give us a call on +31 (0) 172 27 6000.

To Top